Friday, November 04, 2011

U Self

N.a.v. 'n Gebed van Rahner:


Ek ervaar, U, Uself, o Oneindige, Ontfermende God – U Self. 

Dit gebeur nie deur of in oomblikke waarin ek oor U praat met mooi gedagtes en pragtige Godswoorde nie. Maar U kom na my, kom woon by my van aangesig tot aangesig. Ek kom voor U te staan, die Een wat my lewe binnetree.

U, die Gewer van die lewe, kom Self na my en maak my lewend.

In die tye van vreugde kom U voor my staan. In my lydens-oomblikke voel ek U is naby. U word vir my die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde van alles. 

My hart word U woonplek. In die buiten-gewone is U daar, maar, onpeilbaar, ook in my hartstwyfel-tye, die vallei-tye, kom wys U my die wonde om te voel.

Dit is Uself wat na my kom. Nie in die woorde oor U nie. En U is ook nie net in die name wat ek uitroep nie. U kom by my binne, U, Gees, kom by my staan.

En dan verstom my slim praatjies. My mooi gedagtes kom tot ‘n einde.
Sonder om my te vra, word U self my arm hart se bestemming.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Blog Archive