Monday, April 28, 2014

'n Europese heidendom?

Dit is altyd interessant om te sien hoe gaan dit met die kerk in die res van die wêreld.
Veral omdat mense dink dat Europa 'n groot heidendom geword het en min mense nog glo.
Dit is waar dat mense nie meer soos vroeër die kerkbanke vol sit nie. Vele kerkgeboue is verkoop en baie ander word deur min mense besoek.
Tog moet 'n mens onderskei tussen 'n samelewing wat nie meer kerk toe gaan nie, maar tog nog op een of ander manier gelowig bly.
In Nederland, byvoorbeeld, is die meerderheid mense nog gelowig. 'n Kwart van hulle neem hulle geloof ernstig op. Dus: een uit elke vier Nederlanders wil nog lidmate van 'n kerk wees.
Wat nou veral boeiend is, is dat hierdie lidmate baie behoudend is. Hulle weet wat hulle glo, hou vas aan belangrike geloofsinhoude en streef daarna om 'n lewe van gehoorsaamheid aan God te hê. Veral die jonger mense is baie behoudend.
Een uit elke vier Nederlanders glo nie meer in God nie.
Dan is daar die groter meerderheid: Twee uit elke vier Nederlanders wil op een of ander manier nog glo, maar presies wat hulle glo, staan nie vas nie. Hulle dink die kerk is nodig, veral by belangrike oomblikkein hul lewens. Die helfte gebruik die kerk vir sekere geleentheide, soos 'n doop of begrafnis. Maar origens het hulle nie veel sin in kerkgang nie. 
Ongeveer 'n derde van die Nederlanders wil nog lidmate van die kerk wees.
Hierdie gegewens is in vandag se Trouw te vind. Hier is die artikel:
Jonge christenen hebben steeds vaker (zeer) behoudende opvattingen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de kerkelijkheid van Nederlanders dat vandaag verschijnt. Het instituut munt zelfs een nieuwe term voor de orthodoxe christenjongere: de neofundamentalist.
Bijna de helft van de kerkgangers tussen de 17 en 30 jaar is van mening dat je je aan alle voorschriften van je kerk hebt te houden. Ter vergelijking: twintig jaar geleden vond dat slechts een op de vijf jonge christenen.De jonge generatie gelovigen laat een ontwikkeling zien die al langer gaande is in de kerk: die wordt kleiner en orthodoxer. De tendens naar hertraditionalisering is in zowel protestantse als katholieke kring waarneembaar, schrijft het SCP in 'Geloven binnen en buiten verband'.Comback hel en duivel
Kerkelijke jongeren beschouwen zich vaker dan hun ouders als een gelovig of religieus mens, zien een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven en geloven zonder twijfel in God. Opmerkelijk daarbij is volgens het SCP dat het geloof in de hel en duivel met een comeback bezig is.Christelijke jongeren vertonen een opmerkelijke afwijking bij de rest van Nederland. De ontkerkelijking en de afbrokkeling van het traditionele christelijke geloof zet steeds verder door. Elke nieuwe generatie zegt het christelijk geloof minder.

Op dit moment heeft de helft van de jongeren onder de dertig geen enkele band meer met de kerk.

Weliswaar is iets minder dan een derde (31 procent) van alle Nederlanders nog lid van een kerk, maar een minderheid (18 procent) bezoekt daadwerkelijk kerkelijke bijeenkomsten. Voor kerkgang is steeds meer gaan gelden: men gaat regelmatig of men gaat nooit, aldus het rapport.Openbare nutsbedrijven
"Voor een groot en almaar groeiend deel van de bevolking fungeren kerken als een soort openbare nutsbedrijven: niet bedoeld om je activiteiten er voortdurend op af te stemmen, maar om er gebruik van te maken als dat nodig is, bij doop, huwelijk of begrafenis bijvoorbeeld."De afname van kerkgang betekent overigens niet dat de samenleving zich massaal als ongelovig is gaan zien. Het SCP telt aanzienlijk meer gelovigen dan kerkleden. Van alle honderd Nederlanders geloven er 22 zonder meer in God. Een bijna even grote groep noemt zich atheïst. De rest, meer dan de helft, bevindt zich daar ergens tussenin - de agnosten, 'ietsisten' en gelovigen met twijfels.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Blog Archive